Croeso, Ymwelydd
Clicia i Fewngofnodi neu Gofrestru.    Wedi anghofio cyfrinair?
Dos i'r gwaelodTudalen: 1
Pwnc: Cyfnewid / Gwerthu LLyfrau Ail-law
12/08/2010 12:25 #2365
Cyfnewid / Gwerthu LLyfrau Ail-law Argraffu'r dudalen Click this button to create a PDF document from this thread (opens in a new window).
rwy'n chwilio am gopiau o amryw gyfansoddiadau'r Eisteddfod Genedlaethol. Rwy'n fodlon talu amdanynt neu gyfnewid llyfrau os oes angen amryw lyfrau ar bobl all helpu yn y swop shop barddol.


Rwy'n chwilio am gyfasnoddiadau 1976 yn benodol ond os oes gyda rhywun y cyfansoddiadau lan at y dyddiad hwnnw yna gwych. hefyd, dyw '83, '84, '85, '86 na '93 ddim gyda fi.

Mae gen i ddau gopi o 2005 a 2007 pe hoffai bobl gyfnewid y rhain am rhai eraill.

Ac rwy'n dal i chwilio am gopi o Ofn Fy Het (Twm Morys), sydd mas o brint.....
All-lein
Mae'r Gweinyddwr wedi pennu mai defnyddwyr cofrestredig yn unig gaiff gyfrannu i'r seiat. Brig
Llesmeirfardd
 
Disgybl disgyblaidd
Negeseuon: 40
graphgraph
16/08/2010 13:57 #2367
par:Cyfnewid / Gwerthu LLyfrau Ail-law Argraffu'r dudalen Click this button to create a PDF document from this thread (opens in a new window).
Mae 'na gyfres sylweddol o gyfansoddiadau'r Eisteddfod o ddechrau'r 70au (a rhai cynharach) hyd at rai diweddar iawn mewn siop ail law yng Nghaernarfon (ar Ffordd Bangor ger siop fara Carlton's os ydi hynny'n helpu!).
All-lein
Mae'r Gweinyddwr wedi pennu mai defnyddwyr cofrestredig yn unig gaiff gyfrannu i'r seiat. Brig
helo
 
Disgybl ysbas heb radd
Negeseuon: 2
graphgraph
16/08/2010 17:00 #2368
par:Cyfnewid / Gwerthu LLyfrau Ail-law Argraffu'r dudalen Click this button to create a PDF document from this thread (opens in a new window).
Ma hwnna'n help mawr! does dim i'w gweld o gwbwl yn siopau elusennol cymoedd diwydiannol y de! fydde ti ddim yn digwydd gwybod enw'r siop mewn cwestiwn?
diolch filwaith!
All-lein
Mae'r Gweinyddwr wedi pennu mai defnyddwyr cofrestredig yn unig gaiff gyfrannu i'r seiat. Brig
Llesmeirfardd
 
Disgybl disgyblaidd
Negeseuon: 40
graphgraph
19/08/2010 13:08 #2369
par:Cyfnewid / Gwerthu LLyfrau Ail-law Argraffu'r dudalen Click this button to create a PDF document from this thread (opens in a new window).
Enw'r siop ydi "White Spider Bookrooms", ac mi es heibio amser cinio a nodi'r rhif ffôn oddi ar yr arwydd tu allan, sef 07920 826 489. Gobeithio fod hyn'na o help!
All-lein
Mae'r Gweinyddwr wedi pennu mai defnyddwyr cofrestredig yn unig gaiff gyfrannu i'r seiat. Brig
helo
 
Disgybl ysbas heb radd
Negeseuon: 2
graphgraph
25/08/2010 22:29 #2370
par:Cyfnewid / Gwerthu LLyfrau Ail-law Argraffu'r dudalen Click this button to create a PDF document from this thread (opens in a new window).
Helo Helo! mond neges o ddiolch, newydd fod i'r siop yn Gnafron ac wedi cael dechreuad go dda ar lenwi'r casgliad, syeddfod aberpennar '46 hyd at aberafan '66, felly dechre da a digon i'w ddarllen am y tro!
All-lein
Mae'r Gweinyddwr wedi pennu mai defnyddwyr cofrestredig yn unig gaiff gyfrannu i'r seiat. Brig
Llesmeirfardd
 
Disgybl disgyblaidd
Negeseuon: 40
graphgraph
Dos i'r brigTudalen: 1
Cymedrolwr: yprifgopyn

Aelodau'r Annedd

  • 367 aelod
  • 0 heddiw
  • 0 yr wythnos hon
  • 12 y mis hwn
  • Diweddaraf: David Leslie Davies

Rhannu'r Annedd

Facebook MySpace Twitter Digg Delicious Stumbleupon Google Bookmarks RSS Feed