Croeso, Ymwelydd
Clicia i Fewngofnodi neu Gofrestru.    Wedi anghofio cyfrinair?
Dos i'r gwaelodTudalen: 1
Pwnc: Ar lafar mae barddoni ar bapur mae darllen
17/06/2011 18:29 #2389
Ar lafar mae barddoni ar bapur mae darllen Argraffu'r dudalen Click this button to create a PDF document from this thread (opens in a new window).
Yn oes yr mp3 rhad mae''n rhyfedd bod ni'n dal i ganolbwyntio ar y gair priniedig yn lle swn. Beth am 'zone' ar gyfer mp3au o'r cerddi yma - neu adran heb fersiynau teip o gwbl.

Petroc
All-lein
Mae'r Gweinyddwr wedi pennu mai defnyddwyr cofrestredig yn unig gaiff gyfrannu i'r seiat. Brig
Petroc2
 
Disgybl ysbas heb radd
Negeseuon: 1
graphgraph
LLanc Gwersyllt oeddwn
Gwr LLundain wyf
Cymro diGymraeg a ddaeth,
yn Lloegr, at ei iaith

I wrecsam yr af
arf iaith yn llaw
at lethrau mhlwyf
llen, can a chwrw
17/06/2011 21:16 #2390
par:Ar lafar mae barddoni ar bapur mae darllen Argraffu'r dudalen Click this button to create a PDF document from this thread (opens in a new window).
Mae'n bwynt diddorol gen ti, ond byddai'n ddiddorol clywed ymateb pobl eraill i hyn achos dwi o'r farn fod cerddi yn bethau i'w darllen cymaint a chael eu clywed. Tasai cerddi yn cael eu perfformio ar mps ar yr annedd byddwn i yn dal eisiau gweld y gerdd mewn print hefyd. Er mwyn gallu ei chlywed, ei darllen, a'i darllen a'i chlywed yr un pryd.

Mater arall sy'n achosi problem fan hyn yw fod pob bardd sy'n cyfrannu cerdd ddim mewn sefyllfa i recordio ei waith a'i gywasgu i mp3, os nad yw' r prif gopyn falle yn gallu trefnu perfformiadau wedi eu recordio o'r cerddi, boed gan y beirdd a gyfansoddod y cerddi dan sylw neu gan bobl eraill(yn amlwg, byddai angen gofyn caniatad y bardd dan sylw i berfformio ei gerdd hefyd).

O safbwynt dy bwynt di unwaith eto, os wyt ti'n clywed cerdd yn cael ei darllen neu ei pherfformio mewn noson o farddoniaeth, onid wyt ti eisiau cael gafael ar gopi print ohoni yn ddiweddarach i'w mwynhau yn dy amser dy hun, gan allu cymhathu dy ddarlleniad gyda'r cof o'r perfformiad gwreiddiol y profaist o'r gerdd?
All-lein
Mae'r Gweinyddwr wedi pennu mai defnyddwyr cofrestredig yn unig gaiff gyfrannu i'r seiat. Brig
Llesmeirfardd
 
Disgybl disgyblaidd
Negeseuon: 40
graphgraph
Dos i'r brigTudalen: 1
Cymedrolwr: yprifgopyn

Aelodau'r Annedd

  • 367 aelod
  • 0 heddiw
  • 0 yr wythnos hon
  • 12 y mis hwn
  • Diweddaraf: David Leslie Davies

Rhannu'r Annedd

Facebook MySpace Twitter Digg Delicious Stumbleupon Google Bookmarks RSS Feed