Croeso, Ymwelydd
Clicia i Fewngofnodi neu Gofrestru.    Wedi anghofio cyfrinair?
Dos i'r gwaelodTudalen: 12
Pwnc: Trawiadau o enau Dic
28/01/2010 22:45 #2330
Trawiadau o enau Dic Argraffu'r dudalen Click this button to create a PDF document from this thread (opens in a new window).
Fel teyrnged Yr Annedd i'r diweddar athrylithgar Dic Jones, dyma neilltuo cornel i roi ar gof a chadw rhai o'r trawiadau cynganeddol rhyfeddol a barablai Dic yn reddfol o ddydd i ddydd. Os llwyddwn i grynhoi digon ohonynt, gallwn eu gosod mewn adran benodol yn Yr Annedd maes o law.

Er mwyn gwthio'r cwch i'r dŵr, dyma ddwy enghraifft sydd wedi aros yn y cof gennyf i dros gyfnod maith o flynyddoedd.

Yn ystod ei gyfnod fel Llywydd Y Talwrn, roedd Dic yn gwmni difyr iawn wrth y bwrdd ar ôl y recordio. Ar un achlysur, wrth basio plât o ddanteithion i gyfeiriad y delynegwraig, Menna Baines, fe'i clywyd yn gofyn:

Menna Baines mo'yn bynsen?

Dro arall, ar faes yr Eisteddfod, wrth i Gus Jones ei gyflwyno i'w gefnder a oedd yn weinidog yn Abergele, meddai Dic ar amrantiad:

O! Boi'r goler o Abergele.

Dwi'n siwr fod yna gannoedd o enghreifftiau tebyg sy'n haeddu eu cofnodi. Beth amdani?
All-lein
Mae'r Gweinyddwr wedi pennu mai defnyddwyr cofrestredig yn unig gaiff gyfrannu i'r seiat. Brig
yprifgopyn
 
Gweinyddwr
Negeseuon: 167
graphgraph
Cymod a chyflawn we
30/01/2010 23:12 #2333
par:Trawiadau o enau Dic Argraffu'r dudalen Click this button to create a PDF document from this thread (opens in a new window).
Dic Jones yn teithio nôl i'r gorllewin ar hyd yr M4 o Gaerdydd ac yn gofyn i'w gyd-deithiwr:

Mo'yn teabreak ym Mhont Abraham?
All-lein
Mae'r Gweinyddwr wedi pennu mai defnyddwyr cofrestredig yn unig gaiff gyfrannu i'r seiat. Brig
twmffat
 
Disgybl ysbas heb radd
Negeseuon: 4
graphgraph
02/02/2010 23:30 #2335
par:Trawiadau o enau Dic Argraffu'r dudalen Click this button to create a PDF document from this thread (opens in a new window).
Yn nhalwrn yr ŵyl gynganeddu un flwyddyn, roedd Twm Morys ar ei draed i ddarllen englyn cywaith, ond yn dal heb fod yn fodlon ag o - rhyw linell ddoji'i haceniad neu rywbeth. Felly wrth i Twm gyfri bysedd a cheisio cael trefn, dywedodd Dic:

Twm Morys - by tomorrow!
All-lein
Mae'r Gweinyddwr wedi pennu mai defnyddwyr cofrestredig yn unig gaiff gyfrannu i'r seiat. Brig
hysbys
 
Pencerdd
Negeseuon: 224
graphgraph
\'Gin i gorn.\'
\'Tyn dy esgid, ta.\'
\'Ar \'nhin i mae\'r corn. Ga i dynnu \'nhrwsus?\'
03/02/2010 22:16 #2338
par:Trawiadau o enau Dic Argraffu'r dudalen Click this button to create a PDF document from this thread (opens in a new window).
twmffat a ysgrifennodd:
Dic Jones yn teithio nôl i'r gorllewin ar hyd yr M4 o Gaerdydd ac yn gofyn i'w gyd-deithiwr:

Mo'yn teabreak ym Mhont Abraham?


Ar ôl parcio'r car a throi am y caffi, dyma gyd-deithiwr Dic yn cofio nad oedd wedi cloi ei ddrws. Ond doedd dim angen poeni o gwbl yn ôl Dic:

Trwy lwc mae central locking
All-lein
Mae'r Gweinyddwr wedi pennu mai defnyddwyr cofrestredig yn unig gaiff gyfrannu i'r seiat. Brig
twmffat
 
Disgybl ysbas heb radd
Negeseuon: 4
graphgraph
06/02/2010 23:39 #2342
par:Trawiadau o enau Dic Argraffu'r dudalen Click this button to create a PDF document from this thread (opens in a new window).
Côr Meibion Blanenporth yn teithio nôl tua'r gorllewin ar ôl cyngerdd yn y de ddwyrain a'r bws yn cael ei orfodi i stopio gan alwad natur ar gyrion Caerdydd. Wrth ddiolch i'r gyrrwr am ei ddoethineb, roedd Dic yn argyhoeddedig ei fod wedi llwyddo i atal:

Llawn trowsyr yn Llantrisant
All-lein
Mae'r Gweinyddwr wedi pennu mai defnyddwyr cofrestredig yn unig gaiff gyfrannu i'r seiat. Brig
blobby
 
Pencerdd
Negeseuon: 162
graphgraph
Daw dydd ni bydd mwy y rhai mawr
07/02/2010 13:00 #2343
par:Trawiadau o enau Dic Argraffu'r dudalen Click this button to create a PDF document from this thread (opens in a new window).
Efallai fod nifer ohonoch wedi clywed yr enghraifft hon o ddireidi Dic ar y rhaglen i ddathlu deng mlynedd ar hugain o'r Talwrn. Roedd Gerallt yn ceisio rhoi gwers ar y gynghanedd lusg, ac er mwyn ymestyn y pwnc gydag "y dywyll" fel yr odl lusg, dyma'r hanner llinell a osododd:
"lle da am rym / yw..."

gan ddisgwyl Crymych, wrth reswm. (neu Abaty Cymer!)

Ond dywedodd Dic

"lle da am rym yw Jym-eica".

A dyna ddifetha'r wers gyfan.
All-lein
Mae'r Gweinyddwr wedi pennu mai defnyddwyr cofrestredig yn unig gaiff gyfrannu i'r seiat. Brig
Tafod y to ifanc
 
Disgybl ysbas heb radd
Negeseuon: 18
graphgraph
Dos i'r brigTudalen: 12
Cymedrolwr: yprifgopyn

Aelodau'r Annedd

  • 367 aelod
  • 0 heddiw
  • 0 yr wythnos hon
  • 12 y mis hwn
  • Diweddaraf: David Leslie Davies

Rhannu'r Annedd

Facebook MySpace Twitter Digg Delicious Stumbleupon Google Bookmarks RSS Feed