Yr Hen Annedd

Argraffu

Oherwydd ymarferoldeb, dydy hi ddim yn fwriad ar hyn o bryd i drosglwyddo hen ddeunydd yr Annedd i'r cynllun newydd hwn, ond na phoener, mae modd ei gyrchu fel ag erioed trwy ddilyn y dolenni isod neu'r dolenni penodol a welir yn adran y Dolenni.

Yr Hen Seiat

Yr Hen Oriel

Yr Hen Weithdy

Yr Hen Stydi

Yr Hen Archif