Cael clegar mewn Siop Siarad

Argraffu
Mae cyfleuster i siarad yn 'fyw' dros y we wedi'i ychwanegu at yr Annedd newydd heddiw. Mae'r Siop Siarad yn rhoi'r cyfle i drigolion Yr Annedd sgwrsio gyda'i gilydd a herio'i gilydd ar gynghanedd hyd yn oed.

Dim ond aelodau cofrestredig gaiff ddefnyddio'r Siop Siarad, felly dyna reswm da arall dros ymaelodi ar fyrder.

Mae'n rhaid mewngofnodi a dweud 'Helo' cyn cael gweld pwy arall sy'n llechu yn y siop!

bar