Y Gymraeg: 2011

Argraffu

Un bore oer, dy barhad - a wawriodd,
ond mor hwyr yw'r safiad;
fe luniwyd dy ddiflaniad
un bore oer yn llawn brad.