Awn Ninnau yn Bananas

Argraffu

Ym maes y bêl mae’r mis bach – yn ei ôl
A’r hen elyn bellach
Yn y drws, a hyder iach
Y curwn ei bac ... hwyrach.

Mae’r hen ods i Gymru’n waeth – fel erioed,
Fel yr hen elyniaeth,
Ond rhag mynd nôl i Gatraeth
Herfeiddiwn y rhifyddiaeth

Gyda’r hen awen heno – a galwn
Y gelyn a’i herio ...
Gyda thân gadewith o,
Gatland, England yn danglo!

Ar galonau’r gelynion – codwn ofn!
Cadwn ni’r ffin yfflon!
A daw i godi â’i dôn
Glyndŵr galonau dewrion!

Rhown ysbryd a rhown asbri – yr awen ,
I’r chwaraewyr heddi
Â’r gân fawr a ganaf i,
Delwedd i’w hysbrydoli ...

Ond er angerdd y gerdd, gwn – nad yw hi
Ond awen lawn tensiwn
Rhag cau ffrwyn y cyffro hwn;
Oes, mae eisiau emosiwn

Yr anthem cyn y gêm, yn geg – i gyd,
Ond mil gwell yw gosteg
Y dyn nad yw’n gwylltio’n deg
Â’i lais cŵl a’i seicoleg.

Aiff Shane yn broffesiynol – at y gwaith,
At y gêm flynyddol,
Nid ar ei hyd ond ar ôl
Mae Shane yn emosiynol.

Mi gei di Mike gadw mas – a Stephen
O’r stof ar y teras ...
Yma’n wyllt lle mae ’na ias
Awn ninnau yn bananas!