Y Cilie

Argraffu

Ciliodd o ffermdy'r Cilie - sŵn canu,
sŵn cynnau'r awene;
hen ffrindiau llên, lleisiau'r lle
a haid o gymeriade.