Gwersi Saesneg ar Gynghanedd

Argraffu

"Thread" yw y gair am "ede" - a "go home"
sy'n gweud "Cerwch gartre"
"less" yw "llai" a "place" yw "lle"
a "holiday" yw "gwylie".
(Perec)

Wel, "one nail" yw "un hoelen" - ac "orange"
ydyw'r gair am "oren",
mynd "down-hill" yw "mynd yn hen"
a "potato" yw "taten".
(Tafod y To Ifanc)

"Familiar" yw "cyfarwydd" - "Noise" yw "sŵn"
a "sign" ydy "arwydd"
"slack" yw "llac", "success" yw "llwydd":
"needle" yw'r gair am "nodwydd".
(Perec)

"Reason" yw'r gair am "reswm" - "hen" yw "iâr"
a "knot" ydi "cwlwm",
"lake" yw "llyn" a "bleak" yw "llwm"
a "button" ydi "botwm".
(Tafod y To Ifanc)

"Hill" yw "bryn", "fallow" yw "braenar" - a "grouse"
yw'r gair iawn am "grugiar",
"head" yw "pen" a "hen" yw "iâr",
"God" yw "Duw", "earth" yw "daear".
(Llymbren)

"illest" yw'r gair am "sala' " - a "weedy"
ddywedir am "tila",
"eating" yw'r gair am "bwyta",
"Egad!" yw "Duwcs!", "good" yw "da".
(Perec)

"Driving" yw'r gair am "dreifio" - "odd" yw "od"
a "heeding" yw "hidio",
"manoeuv'ring" yw "manwfro",
"trendy" yw "trendi" bob tro.
(Perec)

I gyfrannu englyn at y cywaith hwn ewch yma