Dau Englyn

Argraffu

Ymateb i Gywydd Karen Owen a Mererid Hopwood

Mesen o bren Mimosa - yw Luned
o linach y dewra'.
Ei rhoddi ddaw o'i gwreiddia'
o erwau'n ddoe, derwen dda.

Ysbyty'r Meddwl, Dinbych

Ffau anodd o'm gorffennol, - yn y cof
y mae cur teuluol.
Daw sawl profiad fflachiadol;
mae lloer oer y fall ar ôl.