I Ragrithiwr o Wleidydd

Argraffu
A yw bywyd y beio - yn fywyd
gwerth ei fyw? Ti'n licio
deud y drefn, ond daw dy dro
dithau i gael dy wthio