Diolch

Argraffu
(Gofynnwyd i fi ddweud diolch ar ran merch a ddysgodd Gymraeg i'w hathrawon Cymraeg)

Am roi eich hiaith, mawr ych chi - am dywys
fy myd i oleuni
gair a chynnau, gwreichioni,
a thanio iaith yno' i.