Methiant Timothy

Argraffu
Mond un munud o Henmania? - Fy Iôr,
rhy fyr oedd y ddrama;
nid hyn yw Rwl Britania,
ti'n dda i ddim, Tim. Ta ta!