Angor

Argraffu
Er y rhwd ar ei hyd o - a gwymon
yn gwmwl amdano,
fe ddeil ei nerth ryfedd o
natur un ddrycin eto.