Afon Men-ai

Argraffu
Mae'r Volga yn afon dda-ai - a Theifi
a Thaf, ond i mi-ai,
y mae hon, afon Menai
yn grêt, 'chos mae'n Bangor-ai.