Mewn bar yn Aberdaron...

Argraffu
Mewn bar yn Aberdaron - a phen draw
ffiniau drwof heno'n
corddi'u heli'n fy nghalon,
mae mur i dawelu'r don.