Aros

Argraffu
Er cynigion hon heno a'i mwytha'
dwi methu anghofio
gwely ac un yn gwylio'r
cloc ac yn methu troi'r clo.