Nadolig Maya Evans

Argraffu

Fe'i harestiwyd tu allan i San Steffan am adrodd enwau milwyr a laddwyd yn Irac.

Dweud eu henwau i'n dannod yw idiom
ei phader dros gymod,
ac er y boen gw^yr eu bod
yn eiriau na w^yr Herod.