Nadolig 2005

Argraffu
Dwi'n siwr mai 'mond un seren a welais
drwy wawl y ffurfafen
a honno'n bell, bell uwchben
y gwaed ar frig y goeden.