Cyfarchiad yr Wyl i'r Annedd

Argraffu
Boed ichi Ddolig diddan, a gwynfyd
Darganfod wrth dwrian
Ymysg yr anrhegion mân
Wên yr Iesu'n yr hosan.