Mewn cyngerdd Nadolig

Argraffu
Â'r gân am stori'r geni yn dy wrid,
yn drydan, yn gloywi,
roedd dad yn dilyn, Cadi,
y seren yn dy wên di.