'Dolig

Argraffu
Y wyrth o blant yn chwerthin yn annwyl,
a ninnau'n troi'r pwdin;
ogla' nytmeg drwy'r gegin,
a choflaid, a gwydraid gwin.