I Gyfarch Myrddin

Argraffu
Â'r lôn undonog ‘di'i threulio'n denau
gan ein taith drwy'r cyfnos, daethost dithau
â rhin dy awen, yn driw i'n doeau,
yn fyw i'r eiliad, yn fôr o olau,
a'n hebrwng ar hyd llwybrau carennydd
ar drywydd newydd drwy hen siwrneiau.