I Gyfarch JWD

Argraffu
Nid yw gwlad llychlyd y glo mwy i’w gweld
Ond mae gan bob Cymro
Rhyw gwm yn nyfnder ei go’
A hanes ei lwyth yno.

Un cwm, un gân, un tad-cu a gefaist
Yn dy gof yn llechu,
Yna’u dwyn o’r siafftiau du,
Eu dwyn gan ein syfrdanu.