Palesteina

Argraffu
Er curo, curo carreg yn hagrwch,
er i'r dagrau redeg,
blodau mân a dyfa'n deg
yn rwbel yr arabeg.