45 rpm

Argraffu
A minnau'n mwytho'r cloriau, oni chlywn
uwchlaw hen grafiadau
nodau hud o hanes dau
yn galw o'r rhigolau?