Y Patshyn Glas: Wyn Owens

Argraffu

Dywedir fod ansawdd y golau yn gwneud Sir Benfro yn baradwys i arlunwyr. Estroniaid yw'r mwyafrif ohonynt, wedi eu denu yno gan burdeb y lliwiau sy'n cael eu creu wrth i fryniau'r Preseli ymestyn allan i'r môr mawr. Gan hardded y tirlun, gall lluniau'r bobl ddwad yn aml blesio'r llygad arwynebol. Ond dim ond cynfas y brodor all ddarlunio tir y cof; dim ond gwladwr y bryniau all liwio ysbryd Twm Carnabwth, ac mae angen deigryn yn y paent i ddal tranc y Gymraeg ym Mynachlog-ddu. Rhaid adnabod Waldo cyn sylweddoli mawredd Talmynydd, a'r tangnefeddus o galon yn unig a all fanteisio'n llawn ar y môr goleuni. Un o'r artistiaid breintiedig hynny yw Wyn Owens, ac mae ganddo ddau gyfrwng, ei gynfas a'i gerddi. A'r un yw'r weledigaeth yn y ddwy gelfyddyd.

Yr un yw'r artist a'r bardd wrth iddo beintio a barddoni bro'r Preseli mewn heulwen a chwmwl, mewn llawenydd a thristwch, mewn digalondid ac mewn gobaith, ac mae'r hwyliau mor gyfnewidiol â thywydd y Gorllewin. Oriel o gerddi sydd ganddo yn Y Patshyn Glas a phob darlun unigol yn ychwanegu at batrwm amryliw ei Sir Benfro annwyl ef. Fel pob gwir artist, gall amrywio ei arddull hefyd. Weithiau, mae yng nghanol y traddodiad, yn cofio'n dyner am Robina Ellis-Gruffydd, am Nest ac am ei dad, a hynny yn null yr Hen Feistri. Bryd arall, mynn agor y drws ac ymestyn y ffiniau wrth iddo wau ei deimladau dyfnaf i mewn i dirlun ei febyd yn hudolus o haniaethol. Ond ta beth fo'r cyfrwng, fel artist ac fel bardd, peintio a chanu o'r galon a wna Wyn Owens. Dyna gyfrinach Y Patshyn Glas.

Idris Reynolds

Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiatâd Cyngor Llyfrau Cymru