Trychineb

Argraffu
Haul Ionawr ddaw'n galennig am ryw hyd,
ond mae'r allt yn llithrig,
ac yn nhymer y cerrig
un eiliad oer sy'n dal dig.