I Gyfarch Dafydd Wigley

Argraffu
Ni ddaw Owain i'n harwain ni - heddiw;
Heddiw, tyrd â'th egni
a dwed, o dwed y doi di
eilwaith i'n hysbrydoli.