Cau'r Capel

Argraffu
Er gwaetha'i oed, nid oedodd cyn ei gloi,
ond cau'n glep. Pesychodd;
aeth ar ei hynt, ac ni thrôdd,
am mai Duw ymadawodd.