Gofyn

Argraffu
Rhodio wnaf ar stryd y nos
Yn oeraidd, eto'n aros
O'i weled dan flanced flin
Yn yfed ar y pafin;
Ei fyd sydd yno'n y fan
A'i eiriau'n gofyn arian.

Yn wresog, rhof geiniogau
Yn ei law, o deimlo'i wae,
Er hyn, synhwyraf, o raid
Y lager yn ei lygaid.
Dyma led ei dynged o?
Ni ofynnaf i heno.