Tawel

Argraffu
Tawel wyt ti. Y wlad hon a'i harlais
yn berlau. Mae'r noson
yn hel pob mân awelon
ym min y dwr am un don.