Llyfrgell Deithiol

Argraffu
20 mlynedd ers marwolaeth Alun R Edwards

Agorodd hewlydd geiriau - hyd y wlad,
a'i lên lond y faniau'n
rhoi olwyn i'r cyfrolau
rhag i iaith a'i llyfyr gau.