I Gyfarch Eurig

Argraffu

Daeth bloedd o'r gorsafoedd gwaith, gan Fistyrs
Andersons papurwaith
am it roi'th stamp ar gampwaith
ac am bwyllgoreiddio'r iaith.