Dychwelyd

Argraffu
Â'r eithin ar Hiraethog yn wreichion
ar ochor y fawnog,
ni fethodd gwawd cyfoethog
hen drawiad galwad y gog.