Fferm Pen-bont, Llangian

Argraffu
Un dilyw o dawelwch, enaid Llŷn,
hud llonydd ei harddwch,
o hen dras â'r blodau'n drwch
agorai lletygarwch.