Cwpan

Argraffu
Dyddiol yw'r tywallt iddi - o hen lif
Hylifau ein byd-ni;
Er sagrafen y llenwi,
Er rhoi gwaed, mor wag yw hi.