I Groesawu Non

Argraffu
Enw hardd yw enw Non -
Enw mefus a mafon,
Enw mwyn fel awelon,
Enw hael a chlên i hon.
Enw gras y lleuad gron,
Enw haf ar lan afon,
Enw cariad cariadon,
Enw hoff rhieni hon.

Enw llai, ond enw llon,
Enw da mwyar duon,
Enw adar breuddwydion,
Enw'n frith gan flodau'r fron,
Enw Mai llawn ei meillion,
Enw iraidd croen aeron,
Enw dŵr a chân y don,
Enw odlau cariadlon.
Enw sy'n dal y galon,
Enw hawdd a roed i hon.
Hen iawn yw ei henw hi
A hardd iawn i'w farddoni.