Lonydd Cul

Argraffu
Mae'r ffyrdd, y myrdd o rai mân
Yn lledu yn rhai llydan
O'u gweld nhw fel gwlad newydd
O barciau hen, llwybrau cudd.
 chwmpawd iach, mapia daith
Ar hyd yr hen, hen rwydwaith.

Rhwydwaith y beirdd ar daith bell
Rhwydwaith yr iaith o draethell
I ffridd a rhos, ffyrdd y rhai
Sy'n gwybod bod ein beudai'n
Arfer bod yn dref i'r beirdd
Lle'r brefu'n dref i brifeirdd.

Lonydd cul - anodd celu
Yr orymdaith faith a fu.
Y lonydd cul, newydd call
Yn arwain at un arall.
Lonydd cul yw nawdd y cof,
Mae pob haen fel map ynof.