Taith

Argraffu
Hyd y daith yr est dithau, mynd dy hun
myn Duw, hebof innau
hyd orwel dy bellterau,
ond aeth yn daith i ni'n dau.