Pinochet

Argraffu

Yn dy wely cyn 'Dolig, yn rhywle'n
dy farwolaeth unig,
a synhwyraist adlais dig
eneidiau diflanedig?