Cywydd Diolch am Syb

Argraffu
Yn ystod Gŵyl Gynganeddu 2006, mae'n debyg fod Llion Jones wedi rhoi syb i Eurig Salisbury. Wrth dalu ei ddyledion, fel hyn y mynegodd y bardd ei ddiolch ar gefn siec.

Am dy haelioni Llion,
Cofia roi y siec fawr hon
Yn dy gyfri di un dydd,
Siec yw hi â blas cywydd
Ar ei hwyneb arianwyn,
Y siec â sŵn clec o Lŷn
Un nos ar ei dalen hi,
Ernes â diolch arni
Am roi syb mewn pyb hapus,
Am gadw'r llyncwr mewn llys.