Dolig 06

Argraffu
Yn y gwyll, a'r dydd ar golli, a dwrn
Y storm heb dosturi,
trown yn ôl at ein rhestr ni,
awn ymlaen â'n hamlenni.