Dirgelwch drwy'r golau

Argraffu
Â'n gwlad dan oleuadau, yn eu lliw,
yn llewyrch y lampau
ni wn a welwn ninnau
Siôn Corn pan fo'r nos yn cau.