Cyfarchion y Tymor

Argraffu
Boed i chi gael twrci tew,
A boliog ŵydd, heb olew,
Ac eog glân, cigog, glew!