I Gyfarch Tudwal Glyn, Trefan

Argraffu
Os aeth rhyfeddodau syn – ei daear
yn dywyll i blentyn,
yn dal, i ti eu dilyn,
mae sêr y glêr Tudwal Glyn.