Wedyn

Argraffu
Ar y llawr mae cawr y cwm - ar ei draws
Mae dryswch ei godwm
Yn celu yn y cwlwm
Egin-goed dan y troed trwm.