Tywysoges Gwenllian

Argraffu
Diffoddwyd fflam ei mamiaith, y geiriau
fu'n gaer iddi unwaith.
Ni fu i hon arfau'i hiaith,
Na’i hidiomau’n gydymaith.