Teml (ar wythnos y Pasg)

Argraffu
Ond rhith ar gyrion y dre ydyw mwy,
Yn dŷ mud, yn wagle,
Yn llwch, ond clyw drwy y lle
Emynau Gethsemane.