Trên Olaf Adref

Argraffu
Yn nhawelwch y trên olaf, a gwep
y lle gwag, fe glywaf
Drwy oriau'r cledrau araf
Ei geiriau hi'n rhwygo'r haf.